Ayyıldız Sigortacılık Hizmetleri
  SORUMLULUK SİGORTALAR
 

SORUMLULUK SİGORTASI

 
İşveren Sorumluluk
İşyerinizde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda size düşecek hukuki sorumluluk nedeniyle size bir hizmet
anlaşması ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kanununa tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından sizden
istenecekSosyal Sigortalar Kurumu’nun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat istemleri ve yine
aynı kurum tarafından size karşı iş kazalarından dolayı açılacak rücu davaları sonunda ödenecek tazminat tutarını, bu
poliçe ile teminat altına alabilirsiniz.
 
Üçüncü Şahıs Sorumluluk
 
Bu poliçe ile üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması veya sağlığının bozulması; üçüncü şahıslara ait mallarda maddi
zarar ve ziyan meydana gelmesi sebebiyle üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek zarar ve ziyan taleplerinin
neticelerine karşı poliçede tespit olunan bedellere kadar teminat altına alınırsınız.
 
Asansör Sorumluluk
 
Binanızda bulunan asansörlerde meydana gelebilecek kazalar sonucu üçüncü kişiler tarafından size ileri sürülecek
tazminat talebini poliçede yazılı bedellere kadar teminat altına alıyoruz.
 
Ürün Sorumluluk
 
Ürününüzü piyasaya sunduktan sonra, ürünü satın alarak kullanan tüketicilerin üründen kaynaklanan üretim hataları
nedeniyle zarara uğraması durumunda, sizin yasal sorumluluklarınızı güvence altına alıyoruz.
 
Mesleki Sorumluluk
 
Mesleğinizi icra ederken, yanlış bir uygulama yaptığınız takdirde üçüncü şahıslara verebileceğiniz zararlarla ilgili
tarafınıza yöneltilebilecek tazminat taleplerini bu poliçe ile teminat altına alıyoruz
 
 
 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=