Ayyıldız Sigortacılık Hizmetleri
  NAKLİYAT SİGORTALARI
 
http://www.sekersigorta.com.tr/webpage/urunnakliyat.htm
EMTEA NAKLİYATI SİGORTALARI
 
Nakliyesi yapılacak malınızı Şirketimizden sigortalatmayı hiç düşündünüz mü?
 
İşte bu ayrıcalığı yaşama fırsatı Müşteri memnuniyetini kazanmayı daima amaç edinen Şirketimiz mallarınızı aşağıdaki
teminatlar kapsamında sigortalar.
 
Tam Zıya teminatı Sigortalı mallarınızı taşıyan aracın fiilen ve mutlak surette tamamen zayi olması sonucu taşınan malınızın da tamamının hasarlanmasını teminat altına alıyoruz.
 
Dar Teminat :
Taşımayı yapan aracın kaza yapması neticesinde sigortalı malınızda meydana gelebilecek hasarları teminat altına alırız.
 
Geniş Teminat
Sigortalı malınızın yüklenmesi, taşınması ve boşaltılması sırasında herhangi bir kaza olmaksızın da
uğrayabileceği hasarlar teminat altına alınır. Ayrıca bu teminatımız ile müşterilerimizin sıklıkla talep ettiği kısmen,
tamamen çalınma ve ıslanma rizikolarını da sigortalatmış olacaksınız.
 
Ek Teminatlar :
 
Müşterilerimizin talepleri doğrultusunda
Grev, Lokavt,
Kargaşalık,
Halk hareketleri
Terör ve Harp rizikoları da teminata dahil edilebilmektedir.
 

TEKNE SİGORTALARI

 
Ulusal ve uluslar arası sigorta piyasalarında olduğu gibi Şeker Sigorta’da kotra, yat ve gezi teknelerinin sigortalarında Institute Yacht Clauses kullanmakta ve böylece sigortalılarımızın gereksinimlerine en uygun güvence sağlanmaktadır. Sözü edilen bu kloz ile yatınız, denizde ve iç sularda, limanda ve marinada veya karaya alınırken, karada bulunduğu süre ve suya indirilirken aşağıdaki teminatlar kapsamında sigortalıdır. Bu güzelliğe seyirci kalmayın. Yatınızla, mavi sularda seyrederek, mavi kıyılara güvenle ulaşmanın doyulmaz keyfini yaşayın..
Deniz, ırmak, göl veya diğer seyredilebilir sularda karaya vurma, sığlığa bindirme, oturma, fırtına gibi tehlikeler,
yangın, korsanlık, rıhtım, liman donanımları veya teçhizatı, kara yada hava taşıtları ile temas veya bunlardan düşen parçalar, deprem, volkan püskürmesi veya yıldırım nedeniyle teknenizdeki hasarlar veya kayıplar teminat altına alınır.
 
Ayrıca,
 
Levazım, yakıt, makine veya donanımın yüklenmesi veya boşaltılması veya yakıtın yerlerinin değiştirilmesi sırasında olan kazalar, infilak, teknenin üzerinde teknenin adı veya işareti bulunan servis botunun, hırsızlığa karşı önlemler ile korunan dıştan takma motorun çalınması, sigortalı hesabına bakım ve onarım yapan kişiler hariç, herhangi bir kişinin ihmali nedeniyle teknenizdeki hasar ve kayıplar, teknenizde, yakınında veya diğer gemide bulunan üçüncü şahısların sigorta süresi içinde bir kaza nedeniyle doğabilecek can kayıpları, yaralanmaları, hastalıkları (can kurtarma için yapılan ödemeler dahil) teminat altına alınmaktadır.
 

KIYMET NAKLİ SİGORTALARI

 
Senet, tahvil, çek, bono, hisse senedi vb. kıymetli evrak ile para, altın ve gümüşün deniz, kara, hava ve demir yoluyla taşınması sırasında meydana gelebilecek hasarları temin eder. Taşımanın zırhlı araçlar ve en az iki kişi nezaretinde yapılması şarttır.
 
 
 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=