Ayyıldız Sigortacılık Hizmetleri
  KAZA SİGORTALAR
 

KAZA SİGORTASI

 
 

FERDİ KAZA

 

Sigorta süresi içinde karşılaşacağınız kazalar sonucunda tazminat ödemeyi taahhüt ediyoruz.  Kaza tanımı; birdenbire ve dış olayların etkisiyle sigortalının kontrolü dışında ölmesi veya sakatlanmasıdır.

 
Vefat
 
Kaza, sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren bir sene zarfında vefatına neden olursa sigorta bedeli poliçede gösterilen menfaatdarlara yoksa kanuni hak sahiplerine ödenir.
 
Sürekli Sakatlık
 
Bir kaza derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene zarfında sürekli sakatlığa neden olursa tıbbi tedavinin sona ermesi ve sürekli sakatlığın kesinlikle tespit edilmesinden sonra sürekli sakatlık cetveline göre ödeme yapılır.
 
Tedavi Masrafları
 
Kaza sonucunda yaralanmalar ile ilgili giderler bu teminat ile karşılanır. Kaza gününden itibaren bir sene süresince ödenen doktor ücreti, ilaç, radyografi, banyo, masaj, hastane ve diğer tedavi masrafları poliçede bu teminat ile ilgili yazılı bedele kadar sigortalıya ödenir.
 
Gündelik Tazminat
 
Sigortalı kaza neticesinde bir süre çalışamayacak duruma düşerse,kendisine poliçede yazılı gündelik tazminat ile ilgili tazminat ödenir.
 

EMNİYETİ-İ SUİSTİMAL

 
Yanınızda çalıştırdığınız kişilerin işletmenize ait para ve kıymetli evrakını veya para ile ölçülebilen mallarını, çalmak, zimmetine geçirmekle, hile ve dolandırıcılık veya sahtekarlık yolu ile bunlara sahip olmak suretiyle yapacakları emniyeti suistimal halleri neticesinde işletmenizin uğrayacağı zararı teminat altına alıyoruz.
 

TAŞINAN PARA

 
İşletmenize ait paranın nakli sırasında üçüncü kişiler tarafından silahla tehdit, tecavüz veya zor kullanmak suretiyle yapılacak gasp ve hırsızlıklar neticesinde oluşabilecek zararlarınız teminat kapsamına alınır.
 
 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=