Ayyıldız Sigortacılık Hizmetleri
  OTO KAZA
 

http://www.sekersigorta.com.tr/webpage/hasarkasko.htm

 

OTO HASARLARINDA İSTENEN BELGELER

 • Poliçe fotokopisi
 • Trafik kaza raporu (tasdikli sureti)
 • Alkol raporu (tasdikli sureti)
 • Ruhsatname fotokopisi
 • Ehliyetname fotokopisi
 • Hasar Fotoğrafı
 • Prim Makbuzu
 • Vergi kimlik belgesi

      KASKO HASARLARI    ARAÇ ÇALINMASI HASARLARI 

         
 • Kasko poliçesi aslı Şeker Sigorta A.Ş. ne verilecek noterden vekaletname
 • İlk müracat zaptı ( aracın çalındığına dair)
 • Vergi Dairesinden vergi borcu olup olmadığına dair belge
 • Trafik Şube Müdürlüğünden araç kayıt silindi belgesi (çalıntı kaşeli ruhsat aslı ile birlikte alınmalı, eğer ruhsat        çalınmış ise yeniden çıkarttırılmalıdır.)
 •  Asayiş Şube Müdürlüğünden ve Trafik Şube Müdürlüğünden 1 ay kanuni  bekleme süresi sonucunda aracın bulunamadığına dair belge
 • Prim makbuzu
 • Vergi kimlik belgesi
 • Aracın yedek anahtarı
 • Aracın orjinal trafik dosyası (fatura aslı, teknik belge, makbuzlar v.s.)
 • TRAFİK HASARLARI

  MADDİ ZARARLAR 

  • Poliçe fotokopisi
  • Trafik kaza raporu veya kusur durumunu beliritir zabıt (tasdikli sureti)
  • Tazminat talep eden 3.şahsın ruhsatname fotokopisi
  • Hasar Fotoğrafı
  • Vergi kimlik belgesi (talep sahibinin)

  BEDENİ ZARARLAR 

  YARALANMA HALİNDE

  • Poliçe fotokopisi
  • Trafik kaza raporu veya kusur durumunu beliritir zabıt (tasdikli sureti)
  • Kati hastane raporu 
  • Tedavi giderlerine ait faturalar
  • Vergi kimlik belgesi

  VEFAT HALİNDE

  • Poliçe fotokopisi
  • Trafik kaza raporu veya kusur durumunu beliritir zabıt (tasdikli sureti)
  • Ölüm muayne raporu
  • Defin ruhsatı
  • Veraset ilamı
  • Nüfus aile tablosu
  • Ölenin iş ve kazanç durumunu  gösteren belge ( çalışmıyorsa muhtarlıktan yazı )
  • Vergi kimlik belgesi

  Hasar anında Şeker Sigorta A.Ş yukarıda belirtilen evraklardışında ek evrak istme hakkını elinde tutar

  Trafik İhbarınız ; Karakol Zabıtlarının veya Trafik kaza raporunun,  aracın bulundugu tamirhane adresinin Ve telefon numarasının 251 04 90  nolu faxa gönderilmesi halinde değerlendirilecektir

   
     
   
  => Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=