Ayyıldız Sigortacılık Hizmetleri
  MUHTELİF HASARLAR
 

http://www.sekersigorta.com.tr/webpage/hasarmuhtelif.htm

MUHTELİF HASARLARDA İSTENEN BELGELER

FERDİ KAZA HASARLARI 

 • Poliçe fotokopisi
 • Trafik Kaza raporu veya kusur durumunu belirtir zabıt (tasdikli sureti)
 • Tedavi  masraf faturaları
 • Kati hastane raporu
 • Maluliyet raporu
 • Ölüm raporu
 • Defin ruhsatı  
 • Veraset ilamı
 • Veraset ve intikal vergisinden dolayı borcu olmadığına dair belge ( Çalışmıyor ise muhtarlıktan yazı)
 • Prim Makbuzu
 • Vergi Kimlik Belgesi

İŞVEREN MALİ MESULIYET HASARLARI 

MADDİ ZARARLAR  

 • Poliçe fotokopisi
 • İşçinin işveren tarafından düzenlenmiş ücret bordrosu
 • Olayı tesvik edici resmi belge
 • İşveren sorumluluğunu gösteren iş mahkemesi kararı veya SSK Müfettişliğince düzenlenmiş tutanak
 • Talepname ve sigortalının muvaffakati
 • Prim Makbuzu
 • Vergi Kimlik Belgesi

BEDENİ ZARARLAR  

YARALANMA HALİNDE 

 • Poliçe fotokopisi İş güveııliği veya SSK Müfettişliğince düzenlenmiş belge
 • İşçinin işveren tarafından düzenlenmiş ücret bordrosu
 • Olayı tesvik edici resmi belge
 •  
 • SSK tarafından işçiye sağlanan yardım belgesi, hastane raporu, tedavi giderlerine ait faturalar Sigortalının muvafakatı
 • İşveren sorumluluğunu gösteren iş mahkemesi kararı veya SSK Müfettişliğince düzenlenmiş tutanak
 •  
 • Prim Makbuzu
 • Vergi Kimlik Belgesi
 • Kati hastane raporu

VEFAT HALİNDE 

 • Poliçe fotokopisi SSK Müfettişliğince düzenlenıııiş belge veya iş mahkemesi kararı
 • İşçinin işveren tarafından düzenlenmiş ücret bordrosu
 • Olayı tesvik edici resmi belge
 •  
 • Ölüm raporu
 • Defin ruhsatı
 • Veraset ilamı
 • Prim Makbuzu
 • Vergi Kimlik Belgesi

 3. ŞAHIS MALİ MESULİYET HASARLARI 

MADDİ ZARARLAR 

 • Poliçe fotokopisi
 • Karakol zaptı veya trafik kaza raporu
 • Hasar fotografı
 • Talepname
 • Gerektiğinde mahkeme kara
 • Prim Makbuzu
 • Vergi Kimlik Belgesi

 BEDENİ ZARARLAR

 YARALANMA HALİNDE  

 • Poliçe fotokopisi
 • Karakol zaptı veya trafik kaza raporu
 • Kati hastane raporu
 • Tedavi giderlerine ait varsa faturalar
 • Talepname
 • Gerektiğinde mahkeme kararı
 • Prim Makbuzu
 • Vergi Kimlik Belgesi

 VEFAT  HALİNDE

 • Poliçe fotokopisi
 • Karakol zaptı veya trafik kaza raporu
 • Kati  hastane raporu
 • Ölüm raporu  defın ruhsatı
 • Veraset ilamı
 • Nüfus aile tablosu
 • Talepname
 • Gerektiğinde mahkeme kararı
 • Prim Makbuzu
 • Vergi Kimlik Belgesi

Hasar anında Şeker Sigorta A.Ş yukarıda belirtilen evraklardışında ek evrak istme hakkını elinde tutar

 

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=